Prosedyrer hos tannlege _______________

Prosedyre for undersøkelse

(forslag)

 

Ny pasient

1. Utfylling av persondata. Utfylling av helseskjema. Gjennomgås med pasienten. Medikamentbruk sjekkes.

 

2. Årsaken til at pasienten kommer kartlegges. Innstilling til tannhelse, egen helse og evne til til egenomsorg søkes klarlagt

 

3. Klinisk undersøkelse etter følgende metode: (avvik fra normalen noteres)

Munnslimhinner, tungerand, tungerygg inspiseres med henblikk på patologi. 

Bittforholdene sjekkes ved sambitt.

Kariesundersøkelse  kvadrantsvis. Inkluderer også funn av frakturerte fyllinger. Fargeendring noteres, og det tas sensibilitetstest ved mistanke om avitalitet.

I diagosen noteres en vurdering om de munnhygieniske forhold, og hva slags informasjon  som er gitt.

Undersøkelse med hensyn til  periodontitt:  blødning etter lommesondering noteres.. Husk pal. ovkj. front og 4'er ovkj.  Lommer over 5 mm noteres.

Røntgenbilder tas etter klinisk vurdering.

 

4. Ut fra funn legges behandlingsplan i samråd med pasienten. Pasienten informeres  om valg av fyllingsmaterialer, fordeler og ulemper.  Er behandlingen mer omfattende, og inneholder alternativer, eller reservasjoner, gis dette skriftlig. Det gis skriftlig overslag dersom dersom behandlingen forventes å overstige 2000 kr. Ny time gis. (Dersom det er utgitt informasjonsskriv til pasienten,  noteres dette.)

 

I journalen vil f.eks diagnosedelen framkomme slik:

Pas. kommer for full sjekk, tidl. tannlege sluttet. Moderat kariesaktivitet. Periodontitt med generellt bensvinn. 

Under funn kan f.eks noteres: Mye plaque ling. molarer ukj, noe tannsten. Store amalgamfyllinger. Intet interdentalt renhold. 15d dec. grad 2, 25d karies,  45d frakt fyll, 17d lomme 6 mm  

Behandlingsdelen kan f.eks se slik ut: Prosedyre "ny pas" 2 bw + 3 rtg. Hyg.info 2, material info 1.

Ny time til behandling  Behandligsforslag til kr.     utlevert.

 

Recallpasient;

1. Kontroll av event. endringer i persondata.

 

2. Oppdatere helseskjema. Særlig oppmerksomhet mot ev. nye medikamenter  Endringer noteres. 

 

3. Kliniske undersøkelse og behandlingsplan iht. pkt. 3 og 4 - ny pasient.

Forrige gangs røntgen og noteringer kontrolleres.

BW normalt ikke oftere enn en gang pr. år.  Supplerende  rtg. etter behov

 

Funn: moderat  tannsten ukj. front  Dec grad II d 15. 

Behandlingsdelen kan f.eks se slik ut: Prosedyre "rc pas" 2 bw . Hyg.info 1.