Utskrift   |   Logg inn

Melketenner

MELKETENNER
Melketennene er de første tennene vi får. Frembruddet starter i 6-9 måneders alder, og de siste får vi i 2-3 års alderen. Mye skiller melketennene fra de permanente tennene. De er mindre, hvitere og anderledes i formen. Vi har bare 20 melketenner, mens vi etterhvert kan få 32 permanente tenner, inklusive visdomstennene. Melketennene felles i alderen 5-12 år.

Selv om melketennene skal felles er det viktig at de blir stelt like godt som de permanente tennene. Blir det store hull i melketennene kan det skade de tennene som ligger under; de blivende tennene som ikke har brutt frem ennå.

Dersom melketenner må trekkes før de felles av seg selv, kan det føre til feiltannstilling senere.